Ülkemizde faaliyet gösteren KİT kurumları

Ülkemizde faaliyet gösteren KİT kurumları
04.07.2019
A+
A-

Ülkemizde Faaliyet Gösteren KİT Kuruluşlar

Kısa adıyla KİT’ler yani Kamu İktisadi Teşebbüsleri devletin kaynaklarını kullanarak ekonomik alanda faaliyet gösteren şirketlerdir. KİT kurumlarda çalışan personeller de kamu personeli statüsündedir. Bu kurumlarda istihdam edilen personeller 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak görev yaparlar. KİT personelinin özlük haklarına ilişkin daha geniş yazı yayınlayacağız, ancak bu yazımız da KİT Kurumlar Hangileridir, devletin elinde kalan KİT kurumlarını kısa kısa tanıtacağız.

1.Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün, Türkiye’nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, çay kalitesini ıslah etmek, işlenmesini teknik esaslara göre yürütmek, iç ve dış pazar isteklerini karşılamak üzere kuru çay üretmek, ithal ve ihraç etmek, verimlilik esasına dayalı işletme politikasıyla sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmak gibi görevleri bulunmaktadır.

2.Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)nin görevleri; sivil havacılık faaliyetlerinin gereği olan, hava taşımacılığı, hava alanlarının işletilmesi, meydan yer hizmetlerinin yapılması, hava trafik denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi, seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının kurulmasını, işletilmesini, bu faaliyetler ile ilgili öteki tesis ve sistemlerin kurulması, işletilmesi ve modern havacılık düzeyine çıkarılmasını sağlamaktadır.

3.Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO)

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kamu yararı gözetilerek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli biçimde kullanılması, savurganlığın önlenmesi, faaliyet alanına giren ihtiyaç konusu malzemenin standart ve kalitesinin azami ölçüde sağlanması, şeffaflık, rekabet, hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda iç ve dış piyasadan tedarik edilmesi ve dağıtımı için kamu kurum ve kuruluşları adına merkezi satınalma işlevini yürütmektedir.

4.Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ)

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü; Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere, Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektrik üretim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla teşkil edilmiş bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.

5.Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nün; genel hayvancılık politikası çerçevesinde, hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenmesini temin etmek, piyasa ekonomisi kuralları içerisinde sektörde tam rekabet koşullarının tesisine katkıda bulunarak kamu yararı ile faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kurulmuştur

6.Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü; yeraltı doğal kaynaklarımızdan bor minerallerinin üretilmesi, işletilmesi ve pazarlanması görevini yürüten bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.

7.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün görevleri; denizlerimizde ve kara sularımızda seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak, seyir emniyeti ile ilgili her türlü hizmetleri yapmak, ilgili cihaz ve tesisleri kurmak, işletmek ve bunların her türlü bakım, onarım, yenileme ve donatımlarını sağlamaktadır.

8.Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ); boru hatları ile petrol ve doğal gaz taşımacılığı, doğal gaz ithalat, ihracat, pazarlama ve satışı ile boru hatları etüt, mühendislik ve yapımı alanlarında faaliyet gösteren bir Kamu İktisadi Teşekkülüdür.

9.Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE)

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü silah, mühimmat, roket, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamak için 15 Mart 1950 tarihinde kurulan devlet kuruluşudur.

10.Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)

Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün görevleri; yurtta hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici önlemler almak ve gerektiğinde Bakanlar Kurulu kararı ile hububat dışında diğer tarım ürünleri ile ilgili verilecek görevi yürütmek, afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet tekelini işletmektedir.

11.Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)’ nün; devletçe kendisine verilen demiryollarını, liman, rıhtım ve iskeleleri işletmek, genişletmek ve yenilemek, bunları tamamlayıcı faaliyetlerde bulunmakta ayrıca tekel kapsamına giren bu işleri ekonomik olması, gerekli görülmesi ve talep olması halinde yaptırmak gibi görevleri bulunmaktadır.

12.Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.; Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere, Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektrik iletim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla teşkil edilmiş bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.

13.Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ)

Kamu tarafından imzalanmış uzun dönemli sözleşmelerden kaynaklanan mevcut enerji alım ve satım yükümlülüklerini üstlenmiştir. Bunun yanı sıra TETAŞ, piyasada makul bir fiyattan elektriğin toptan satışını yapabilmek için özel sektör santrallarından yüksek maliyetli alım yükümlülüklerini karşılamaya (fiyat ve miktar olarak) yeterli olacak şekilde kamu üretim tesislerinden de elektrik enerjisi satın almaktadır. Ayrıca, Kanuni düzenlemelerle kendisine verilen görevler çerçevesinde Kamunun yeni yükümlülüklerini üstlenerek yeni enerji alış ve satış anlaşmaları yapabilmektedir.

14.Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü; enerji tesislerinin imalatı, kurulması, işletilmesi ve bakım hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir kurumdur.

15.Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİK)

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü; ülkemizin ihtiyacı olan düşük maliyetli, nitelikli, sürekli ve güvenilir enerjinin teminine yönelik olarak, yerli kömür kaynaklarımızın etkin ve verimli üretimi ve kullanımını gerçekleştirme görevini yürütmektedir.

16.Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TP); petrol sektöründe arama, sondaj, kuyu tamamlama ve üretim, doğal gaz depolama, petrol ticareti ve taşımacılığı, ham petrol ve doğal gaz boru hattı projelerine ortaklık alanlarında faaliyet gösteren bir kurumdur.

17.Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü; Devletin genel sanayi ve enerji politikasına uygun olarak, taşkömürü rezervlerini en iyi şekilde değerlendirerek ve ülkenin taşkömürü ihtiyacını karşılayarak yurt ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.