Memurlukta yükselme nasıl olur şartları nelerdir?

Memurlukta yükselme nasıl olur şartları nelerdir?
15.04.2021
A+
A-

Memurlukta yükselme nasıl olur? Memurlukta yükselme şartları nelerdir? Memurlar kurumlarında nasıl yükselir? Memurların görevde yükselmesi nasıl olur?

Kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanlar, belirli şartları sağlamaları halinde, kurumlarındaki daha üst kadrolara yükselebiliyorlar.

Devlet memurlarının yükselmeleri, çalıştıkları hizmet sınıfında olduğu gibi diğer hizmet sınıflarında da olabiliyor.

Memurun Görevde Yükselmesi

Devlet memurları çalıştıkları kurumda, kurumlarının “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” yönetmeliği kapsamında mevcut kadrolardan üst kadrolara yükselebiliyorlar. Görevde yükselmek için yönetmelikte belirtilen şartları sağlamak ve “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” sınavında başarılı olmak gerekiyor.

İster görevde yükselme olsun ister unvan değişikliği, maaşın ve diğer özlük hakların iyileştiği kadrolar arası her geçiş memurlukta yükselmeyi ifade eder.

Görevde Yükselme ile Unvan Değişikliği Arasındaki Fark Nedir?

Görevde yükselme aynı hizmet sınıfında üst kadroya yükselmeyi, unvan değişikliği ise farklı hizmet sınıfında eş değer kadroya yada daha üst kadroya geçişi ifade eder. Her ikisininde şartları ve sınavları farklıdır.

Görevde Yükselme Şartları Nelerdir?

Görevde yükselme şartları her kurumun kendi yönetmeliğinde belirlenmiştir bu şartlar genelde;

  • Eğitim Durumu
  • Hizmet Yılı
  • Disiplin ve Ceza Durumu

şeklinde sıralayabiliriz.

1) Eğitim Durumu Şartı

Hem görevde yükselmede hemde unvan değişikliğinde eğitim durumu önemlidir. Kurumlar,  görevde yükselmeye münhal olan kadronun eğitim şartını belirleyebilir.

Örnek vermek gerekirse Hizmetli kadrosunda görev yapan birisi Memur kadrosuna geçiş yapmak isterse “En az lise mezunu” olma şartı aranabilir.

Memur kadrosunda görev yaparken Teknisyen kadrosuna geçmek isteyen memurda kurumun ihtiyacı hangi alanda ise o alanın eğitim şartı aranabilir.

Yani teknisyen olacak kişinin lisede bilgisayar, elektrik, motor, iklimlendirme vb. bölümden mezun olma şartı aranabilir.

2) Hizmet Yılı Şartı

Hizmet yılı şartı, görevde yükselme ve unvan değişikliğinde önemli şartlardan biridir. Hizmet yılı şartı  kurum ve unvanlara göre farklılıklar göstermektedir. Hangi unvanda ne kadar hizmet yılı şartı var kurumların yönetmeliklerinde belirlenmiştir.

Hizmet yılı şartına da örnek vermek gerekirse; Şube Müdürlüğü kadrosuna yükselecekler için memurlukta en az 5 yıl yada şeflik kadrosunda en az 3 yıl görev yapmış olmak gibi şartlar aranabilir.

3) Disiplin ve Ceza Durumu

Devlet memurluğunda çeşitli disiplin cezaları vardır. Uyarı, kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması ve aylıktan kesme gibi. Bu cezalar memurların yükselmesinin önünde engel olabilir. Hangi cezayı alan hangi kadroya atanıp atanamayacağı kurumların yönetmeliklerinde belirlenmiştir.

Yükselme Sınavı ve Mülakat

Görevde yükselme ve unvan değişikliği, yazılı ve sözlü sınavla yapılmaktadır. Yazılı sınavda kurum tarafından belirlenen baraj puanını aşanlar, sözlü sınava (mülakat) girmeye hak kazanırlar.

Kurumlar, görevde yükselme ve unvan değişikliğinin yazılı sınavlarını Milli Eğitim Bakanlığına yada ÖSYM ‘ ye yaptırırlar.  Yazılı sınavda başarılı olan adaylar kurumların bünyesinde oluşturulan mülakat komisyonlarında sözlü sınava katılırlar. Sözlü sınavda da başarılı olanlar yükselecekleri kadrolara atanırlar.

Eğitim Durumuna Göre Kadrolar

Aşağıdaki tabloda, bazı kadroların karşısında sahip olunması gereken en az eğitim durumu verilmiştir. Kurumlar bazı istisnalar dışında yükselme sınavlarında bu şartları aramaktadır. Ancak, bağlayıcı olan yine kurumların görevde yükselme yönetmelikleridir.

Unvan AdıEğitim Durumu (En Az)
HizmetliLise
MemurLise
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniLise
Bilgisayar İşletmeniLise
TeknisyenLise
Zabıt KatibiLise
İtfaiyeciLise
ŞoförLise
VeznedarLise
MuhasebeciLise
İmam HatipLise
ŞefÖn Lisans
TeknikerÖn Lisans
ProgramcıÖn Lisans
ARFF MemuruÖn Lisans
LaborantÖn Lisans
ÖğretmenLisans
MühendisLisans
MimarLisans
ÇözümleyiciLisans
AvukatLisans
Şube MüdürüLisans
SosyologLisans
PsikologLisans

Maaşta Ne kadar Artış Olur ?

Görevde yükselme yada unvan değişikliği yapıldığında kamu personellerinin maaşlarında ve diğer özlük haklarında iyileşmeler oluyor. Aşağıdaki hazırladığımız tabloda kurumlarda unvanlar arasındaki ortalama maaş farklarını inceledik.

Unvanlar arasındaki maaş farkları bazı kurumlarda farklılık gösterebilir, ancak belediyeler ve KİT kurumlar dışında hemen hemen tüm kurumlarda “eşit işe eşit ücret” sistemi uygulandığını düşünürsek farklar hemen hemen aynı olacaktır.

Unvan DeğişimiOrtalama Maaş Artışı
Hizmetli iken Memur olursa+ 255 TL
Memur iken Bilgisayar İşletmeni olursa+ 75 TL
Memur iken VHKİ olursa+ 65 TL
VHKİ iken Bilgisayar İşletmeni olursa+ 15 TL
Memur iken Şef olursa+ 290 TL
Memur iken Teknisyen olursa+ 150 TL
Memur iken Tekniker olursa+ 490 TL
Şef iken Şube Müdürü olursa+ 1.000 TL
Tekniker iken Mühendis olursa+ 1.300 TL

NOT: Maaş artışı hesabında bekar ve çocuksuz personel kriterine göre işlem yapılmıştır. Bu rakamlar ortalama artışlardır kurumdan kuruma ve unvanlarda değişiklik gösterebilir.

Hesaplama yapılırken her iki unvan içinde aynı hizmet bölgesi ve aynı derece/kademe müktesebi baz alınmıştır.

YORUMLAR

  1. fati dedi ki:

    hizmetlide zaten devlet memuru amir isterse masa başı iş verilir. istemese temizliğe devam.işçi gibi çalışıyoruz.ama haklarımız çok az