Tarım Kredi Kooperatifleri Ziraat Mühendisi Alacak

tarım-kredi

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ZİRAAT MÜHENDİSİ ALIM İLANI Teşkilatımızda istihdam edilmek üzere Ziraat Mühendisi alımı yapılacaktır. ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 3. 22.12.2014 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (22.12.1984 ve daha sonra doğanlar başvuruda bulunabileceklerdir.) 4. Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak, […]

Memurlar Yıl İçerisinde Kaç Defa Rapor Kullanabilirler?

hastalık-izni

657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi istihdam edilen personellerin aynı kanunun 105. maddesinde izinler başlığında kullanacakları “Hastalık İzinleri” düzenlenmiştir. Ancak raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından hangi sürelerle verileceği de “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilmiştir. Çalışma yılı içerisinde memurlar tek hekim […]

Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Alacak

Ekonomi_Bakanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA YARIŞMA SINAVI İLE DIŞ TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR I.GENEL BİLGİLER Dış Ticaret Uzmanları, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetlerde sorumluluk alan kariyer memurlarıdır. Dış Ticaret Uzmanları, hizmetin gereği olarak Ekonomi Bakanlığı Merkez ve Yurt Dışı Teşkilatı kadrolarında görev yaparlar. Bu kapsamda, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak […]

Kadın Memur Süt İznini Nasıl Kullanır?

kadın-memurların-süt-izinleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadın memurlar doğum yaptıktan sonra çeşitli izin haklarına sahipler. Süt izni bu haklardan biridir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinin (D) fıkrasında; “D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt […]

Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

ankara-üniversitesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 115 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır. Kod No UNVANI KADRO SAYISI KPSS PUAN TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER 01 Hemşire 96 KPSSP3 *Lisans düzeyinde eğitim veren Hemşirelik bölümünden mezun olmak, 01.01.1984 ve sonrası doğumlu […]

2005 Yılından Sonra Memur Olanlara 1 Derece Verilecek Mi ?

memura-1-derece-verilmesi

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak istihdam edilen personeller çeşitli yıllarda 1 kereye mahsus olmak kaydıyla 1 dereceden faydalandırıldı. 15.10.1991 tarihinde 458 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 15.01.2005 tarihinde 5289 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile memurlara 1 derece ilerlemesi uygunladı. 458 ve 5289 SKHK’ den memurlar 1 kez faydalandı. Ancak son 5-10 yıldır […]

Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur Alımı 2014

sahil-güvenlik-komutanlığı

T.C. İÇİSLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2014 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BASVURU TARİHLERİ : ( 27 Ekim – 14 Kasım 2014 ) Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında devlet memuru olmak için basvuran adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıstır. Devlet memuru olmak onurlu bir yasam tarzıdır. Meslek olarak devlet memurluğunu seçtiğiniz için […]